Number of the records: 1  

Alternatívne školstvo

  1. ZELINA, Miron. Alternatívne školstvo : alternatívne školy, alternatívna pedagogika, alternatívne pedagogické koncepcie a smery. 1. vyd. Bratislava : IRIS, 2000. 255 s. ISBN 80-88778-98-0.

Number of the records: 1