Number of the records: 1  

Kvalita života a hodnotová preferencia slovenských vysokoškolákov

  1. DROTÁROVÁ, Eva - DROTÁROVÁ, Lucia. Kvalita života a hodnotová preferencia slovenských vysokoškolákov. In Socialia 2004. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 Socialia 2004, s. 59-63.
Number of the records: 1