Number of the records: 1  

Záškoláctvo u stredoškolskej mládeže a možnosti prevencie

  1. HUDECOVÁ, Anna. Záškoláctvo u stredoškolskej mládeže a možnosti prevencie. In Socialia 2004. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 Socialia 2004, s. 240-247.