Number of the records: 1  

Koncepcia disciplíny etika v sociálnej práci

  1. BALOGOVÁ, Beáta. Koncepcia disciplíny etika v sociálnej práci. In Socialia 2004. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 Socialia 2004, s. 35-38.
Number of the records: 1