Number of the records: 1  

Příprava studentů Učitelství 1. stupně pro vyučování tematického okruhu RVP "Místo, kde žijeme"

  1. ŠIMÍČKOVÁ, Helena. Příprava studentů Učitelství 1. stupně pro vyučování tematického okruhu RVP "Místo, kde žijeme". In Příprava učitelů primárního vzdělávání. Vyd. 1. Hradec Králové, 2005 Příprava učitelů primárního vzdělávání, s. 195-202.
Number of the records: 1