Number of the records: 1  

Teórie socializáce v sociálnej práci

  1. ONDREJKOVIČ, Peter. Teórie socializáce v sociálnej práci. In Socialia 2004. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 Socialia 2004, s. 111-139.
Number of the records: 1