Number of the records: 1  

Vzdělávání jako předmět podnikání

  1. JEDLIČKA, Pavel. Vzdělávání jako předmět podnikání. In Hradecké ekonomické dny 2005. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 Hradecké ekonomické dny 2005, s. 82-86.
Number of the records: 1