Number of the records: 1  

Příprava učitelů na práci s etnickými minoritami ve škole

  1. ŠVARCOVÁ, Eva. Příprava učitelů na práci s etnickými minoritami ve škole. In Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi, s. 58-60.
Number of the records: 1