Number of the records: 1  

K obecné didaktice v diskurzivním kontextu pedagogických kompetencí učitelů

  1. VRABCOVÁ-KRÁLOVÁ, Daniela. K obecné didaktice v diskurzivním kontextu pedagogických kompetencí učitelů. In Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi, s. 105-108.
Number of the records: 1