Number of the records: 1  

Samostatná práca edukanta v reflexii aplikácie počitáča

  1. BURGEROVÁ, Jana - BEISETZER, Peter. Samostatná práca edukanta v reflexii aplikácie počitáča. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů, s. 19-25.