Number of the records: 1  

E-learning a poznávací aktivity v kontextu rozvoje myšlení učebními úlohami

  1. NIKL, Jiří - PROVAZNÍKOVÁ, Petra. E-learning a poznávací aktivity v kontextu rozvoje myšlení učebními úlohami. In E-learning 2004. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 Sborník příspěvků ze semináře a soutěže e-learning 2004, s. 343-350.
Number of the records: 1