Number of the records: 1  

Telesný rozvoj a pohybová výkonnost študentiek univerzít SR

  1. KORČEK, Vladimír. Telesný rozvoj a pohybová výkonnost študentiek univerzít SR. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 Optimální působení tělesné zátěže a výživy, s. 126-130.
Number of the records: 1