Number of the records: 1  

Rozvoj rovnováhových schopností žáků sportovní fotbalové třídy ZŠ

  1. NOVÁ, Martina. Rozvoj rovnováhových schopností žáků sportovní fotbalové třídy ZŠ. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003 Optimální působení tělesné zátěže a výživy, s. 105-108.
Number of the records: 1