Number of the records: 1  

Rehabilitace pacientů s periferním vestibulárním syndromem: využití vestibulárního habituačního tréninku

  1. VOHLÍDALOVÁ, Ivona. Rehabilitace pacientů s periferním vestibulárním syndromem: využití vestibulárního habituačního tréninku. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003 Optimální působení tělesné zátěže a výživy, s. 166-168.
Number of the records: 1