Number of the records: 1  

Využití resilience v sociální práci s rizikovou mládeží

  1. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Využití resilience v sociální práci s rizikovou mládeží. In Riziková mládež v současné společnosti (konference. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006 Riziková mládež v současné společnosti, s. 43-51.
Number of the records: 1