Number of the records: 1  

Úloha komunikácie a komunikačných nástrojov v regionálnej politike Európskej únie

  1. SZARKOVÁ, Miroslava. Úloha komunikácie a komunikačných nástrojov v regionálnej politike Európskej únie. In Hradecké ekonomické dny. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006 Hradecké ekonomické dny 2006, s. 445-448.
Number of the records: 1