Number of the records: 1  

Infrastruktura teleinformatyczna szkół podstawowych i gymnazjalnych - dostęp do internetu (raport z badaň)

  1. BARON-POLAŃCZYK, Eunika. Infrastruktura teleinformatyczna szkół podstawowych i gymnazjalnych - dostęp do internetu (raport z badaň). In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů, s. 20-28.
Number of the records: 1