Number of the records: 1  

Středoškolská matematika pro ČVUT

  1. ČERNÝ, Jaroslav. Středoškolská matematika pro ČVUT. In E-learning 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2005, s. 201.
Number of the records: 1