Number of the records: 1  

Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami

  1. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 146 s. ISBN 80-210-3819-5.

Number of the records: 1