Number of the records: 1  

Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006

  1. SEDLÁČEK, Jan. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. 377 s. +. ISBN 80-7041-416-2.

Number of the records: 1