Number of the records: 1  

40 let v Egyptě

  1. BONĚK, Jan - VERNER, Miroslav. 40 let v Egyptě : o nových objevech v egyptologii, o životě a záhadách osudu. Praha : Eminent, 2006. 213 s. ISBN 80-7281-260-2.

Number of the records: 1