Number of the records: 1  

Příspěvek k problematice přihrávky v basketbalu

  1. ŠMÍD, Pavel. Příspěvek k problematice přihrávky v basketbalu. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006 Optimální působení tělesné zátěže a výživy, s. 297-300.
Number of the records: 1