Number of the records: 1  

Základy techniky a ekonomiky pro II. ročník gymnasií s experimentální výukou základům techniky a ekonomiky

  1. KUNC, Antonín. Základy techniky a ekonomiky pro II. ročník gymnasií s experimentální výukou základům techniky a ekonomiky. Oddíl V. Oddíl VI, Technika a řízení společnosti. Výhledy do budoucnosti. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 111 s.

Number of the records: 1