Number of the records: 1  

Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w sferze psychologii uczenia się - doniesienie z badań

  1. BARON-POLAŃCZYK, Eunika. Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w sferze psychologii uczenia się - doniesienie z badań. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Vyd. 1. 215 s. ISBN 978-80-7041-764-5 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, s. 32-41.