Number of the records: 1  

Eletrotechnické stavebnice - zdroj trvalých poznatkov

  1. LEPIŠ, Fedor - DOLNÝ, Branislav. Eletrotechnické stavebnice - zdroj trvalých poznatkov. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Vyd. 1. 215 s. ISBN 978-80-7041-764-5 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, s. 133-139.