Number of the records: 1  

V mateřské škole podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení

  1. TOMÁŠOVÁ, Alexandra. V mateřské škole podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení. In Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007 Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum, s. 53.
Number of the records: 1