Number of the records: 1  

Prírodovedné a sociálne poznávanie detí prvého ročníka ZŠ podporené novou koncepciou prvouky na Slovensku

  1. WIEGEROVÁ, Adriana. Prírodovedné a sociálne poznávanie detí prvého ročníka ZŠ podporené novou koncepciou prvouky na Slovensku. In Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007 Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum, s. 54.
Number of the records: 1