Number of the records: 1  

Optimální působení tělesné zátěže a výživy

  1. Optimální působení tělesné zátěže a výživy : s podtitulem Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka : sborník příspěvků ze XIV. ročníku interdisciplinární konference s mezinárodní účastí : 4. - 5. října 2007 v budově Objektu společné výuky UHK ..., Hradec Králové, Česká republika. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. 322 s. +. ISBN 978-80-7041-513-9.

Number of the records: 1