Number of the records: 1  

Agorafobie a panická porucha

  1. PRAŠKO, Ján. Agorafobie a panická porucha : jak je překonat. Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. 204 s. Rádci pro zdraví. ISBN 978-80-7367-336-9.

Number of the records: 1