Number of the records: 1  

Rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční bez obezity a s obezitou

  1. POCHMONOVÁ, Jaroslava. Rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční bez obezity a s obezitou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007 Optimální působení tělesné zátěže a výživy, s. 159-165.
Number of the records: 1