Number of the records: 1  

Sledování efektivity výživy v terénní praxi

  1. MARTINÍK, Karel - JÍLEK, Martin. Sledování efektivity výživy v terénní praxi. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007 Optimální působení tělesné zátěže a výživy, s. 262-269.
Number of the records: 1