Number of the records: 1  

Význam firemní kultury

  1. ROŠICKÝ, Stanislav. Význam firemní kultury. In Systémové pojetí kultury. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007 Systémové pojetí kultury, s. 167-169.
Number of the records: 1