Number of the records: 1  

Kultura zlepšovatelství jako součást technicko-organizační kultury

  1. NÁHLOVSKÝ, Pavel. Kultura zlepšovatelství jako součást technicko-organizační kultury. In Systémové pojetí kultury. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007 Systémové pojetí kultury, s. 190-194.
Number of the records: 1