Number of the records: 1  

Systémový management a jeho trendy

  1. VÍTKOVÁ, Marcela. Systémový management a jeho trendy. In Systémové pojetí kultury. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007 Systémové pojetí kultury, s. 209-214.
Number of the records: 1