Number of the records: 1  

K problematice kompetencí učitele v systému edukace, pedagogické teorie a praxe

  1. VRABCOVÁ, Daniela. K problematice kompetencí učitele v systému edukace, pedagogické teorie a praxe. In Systémová pedagogika. 1. vyd. Hradec Králové : Miloš Vognar - M&V, 2005 Systémová pedagogika, s. 180-182.
Number of the records: 1