Number of the records: 1  

Hodnotenie rozvoja kľúčových kompetencií žiakov a žiačok (aj) v prierezových témach

  1. DÚBRAVOVÁ, Vlasta. Hodnotenie rozvoja kľúčových kompetencií žiakov a žiačok (aj) v prierezových témach. In Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007 Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti, s. 55-60.
Number of the records: 1