Number of the records: 1  

Způsobilost uživatelů sociálních služeb

  1. ŠPELDA, Jiří. Způsobilost uživatelů sociálních služeb. In Sociální práce mezi pomocí a kontrolou (konference. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 Sociální práce mezi pomocí a kontrolou, s. 171-175.
Number of the records: 1