Number of the records: 1  

Hradecké ekonomické dny 2008

  1. JEDLIČKA, Pavel. Hradecké ekonomické dny 2008 : strategie rozvoje regionů a států : vědecká konference : Hradec Králové, 5. a 6. února 2008 : sborník abstraktů. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. 168 s. +. ISBN 978-80-7041-202-2.

Number of the records: 1