Number of the records: 1  

Hřbitovy - opomíjené a chátrající

  1. ŽLÁBKOVÁ, Ludmila. Hřbitovy - opomíjené a chátrající. In Kulturní dědictví v současnosti. Hradec Králové : Balustráda, 2007 Kulturní dědictví v současnosti - Opomíjené památky, s. 86-98.
Number of the records: 1