Number of the records: 1  

Fit po 50

  1. ETTINGER, Walter H. - WRIGHT, Brenda S. - BLAIR, Steven N. Fit po 50 : aktivním životem k dobré kondici a zdraví. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. 245 s. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-2203-0.

Number of the records: 1