Number of the records: 1  

Vybrané aspekty využití partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) pro rozvoj regionů

  1. TROJANOVÁ, Vladimíra. Vybrané aspekty využití partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) pro rozvoj regionů. In Hradecké ekonomické dny 2008. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 Hradecké ekonomické dny 2008, s. 113-118.
Number of the records: 1