Number of the records: 1  

Kreslení dětí v mateřské škole

  1. MÍLKOVÁ, Eva - ZÍVROVÁ, Lenka. Kreslení dětí v mateřské škole. In Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 Aktuální proměny a vize v předškolní výchově, s. 165-167.
Number of the records: 1