Number of the records: 1  

Syntaktický priming porozumění větám v češtině

  1. SMOLÍK, Filip. Syntaktický priming porozumění větám v češtině. In Kognice 2008. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 Kognice 2008, s. 85-93.
Number of the records: 1