Number of the records: 1  

Cnosť ako sociomorálny fenomén osobného a spoločenského žitia

  1. ŽILÍNEK, Martin. Cnosť ako sociomorálny fenomén osobného a spoločenského žitia. In Systémová bezpečnost. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 Systémová bezpečnost, s. 51-57.
Number of the records: 1