Number of the records: 1  

K systémové bezpečnosti - k pojmu a realitě sociální a školské

  1. SEDLÁK, Jiří. K systémové bezpečnosti - k pojmu a realitě sociální a školské. In Systémová bezpečnost. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 Systémová bezpečnost, s. 156-163.
Number of the records: 1