Number of the records: 1  

Mají didaktické inovace zelenou při přípravě a pedagogické praxi studentů

  1. ČAPEK, Robert. Mají didaktické inovace zelenou při přípravě a pedagogické praxi studentů? : nanejvýš žlutou! In Didaktika - opora proměn výuky. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 Didaktika - opora proměn výuky, s. 67-70.