Number of the records: 1  

K některým aspektům nezaměstnanosti absolventů

  1. JEDLIČKA, Pavel. K některým aspektům nezaměstnanosti absolventů. In Hradecké ekonomické dny 2004. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 Hradecké ekonomické dny 2004, s. 52-58.
Number of the records: 1