Number of the records: 1  

Památková péče v Královéhradeckém kraji

  1. MERTLÍK, Pavel. Památková péče v Královéhradeckém kraji. In Kulturní dědictví v současnosti. Hradec Králové : Společnost ochránců památek ve východních Čechách, 2004 Kulturní dědictví současnosti, s. 21-26.
Number of the records: 1