Number of the records: 1  

Formulation of safety models for educational institutions - "Safe school"

  1. NEISCH, Karol. Formulation of safety models for educational institutions - "Safe school". In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů, s. 63-67 : il.
Number of the records: 1