Number of the records: 1  

Modely pro technické zobrazování

  1. KUPČÁKOVÁ, Marie. Modely pro technické zobrazování. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů, s. 22-25.
Number of the records: 1